Lääne-Saare Hoolekanne SA  reg.90012998  Kastani 20, Kuressaare 93815

Hooldekodu  Saaremaa Valss

Lääne-Saare Hoolekanne SA  reg.90012998  Kastani 20, Kuressaare 93815


avaldus koha saamiseks

Hooldekodusse koha saamiseks on vaja esitada avaldus. 

Avalduse saab esitada kohapeal. Selle võib täita ja allkirjastada ka paberil ja saata aadressile Kastani 20 Kuressaare 93815.

Avalduse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna, saates selle aadressile hooldekodu@laanesaare.ee 

 

 

SA Lääne-Saare Hoolekanne

Hooldekodu Saaremaa Valss

 

 

AVALDUS                                                                              …………………………..20….a.

 

Kliendi nimi ………………………………………………………….

Isikukood …………………………………………………………..

Elukoht (registrijärgne)………………………………………………………………………………………………………………………

 

Palun võimaldada mulle ööpäevaringne üldhooldekodu teenus  hooldekodus Saaremaa Valss  seoses …………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teenust vajan alates ………………………………………………….

 

Lepingu sõlmija ( hooldatava esindaja) nimi ……………………………………………………….……………

Isikukood ( registrikood )……………………………………………

Aadress…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………..

e-post ………………………………………………………………………

a/k number, pank ja isiku nimi……………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(enammakstud hooldekodu tasude tagastamiseks)

 

Kulude tasumise vastavalt lepingule ja arvele garanteerin.

 

 

Esindaja allkiri